Logo

Izračun zekata na ušteđevinu pored kredita

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Moje pitanje glasi: Pošto se visina mog usteđenog novca iz mjeseca u mjesec povećava, na koju sam sumu novca dužan platiti zekat? Također da li na uštedjevinu na koju sam duan platiti zekat, utiče kredit (kojeg trenutno sad imam), tj. da od usteđenog novca odbijem visinu kredita (koju još dugujem tj. još 7 mjeseci koliko je ostalo do otplate kredita ili se u obračun uzima cijela visina uzetog kredita - za sve te 3 godine, na koliko je uzet kredit)?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Kredit se vraća utvrđenom dinamikom i ta sredstva koja se vrate na ime kredita svakako ne ulaze u konačni obračun zekata, pa prema tome kredit ostavite po strani i ne obazirite se na njega kada je riječ  o zekatu. Druga je situacija ako biste imali neodložni dug koji se mora vratiti čim se saberu sredstva, tada se na dugom obuhvaćena sredstva ne bi davao zekat.

Zekat ćete obračunati na cijelu ušteđenu sumu nakon proteka zekatske godine, koja inače počinje teći od momenta kada ušteđeni novac dostigne iznos nisaba. Nakon godinu dana na ušteđeni novac, ako je u iznosu nisaba i više, dužni ste izdvojiti zekat u iznosu od 2,5%.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.