Logo

O raspodjeli zekata

Pitanje

Da li sredstvima koja ostanu Centralnoj Islamskoj zajednici ( radi se o dijaspori ), ta Zajednica može slobodno raspolagati po vlastitoj ocjeni prioriteta i njenih potreba, ili je obavezna da se ponovo vraća na kur`anske kategorije i po njima raspoređuje dobivena sredstva?

 

Odgovor

Dijelom ukupljenih sredstava zekata koji ostane džematu, mešihatu ili centralnoj IZ, treba raspolagati kao sredstvima zekata, shodno procjeni nadležne instance u tim organima o prioritetima u okviru kategorije "fi sebilillah". To je široka kategorija u koju ulazi sve što je u funkciji održavanja, jačanja i razvoja islama na vašem području, džamija, centara, mekteba, vjerske pouke, vjersko-d'avetskih manifestacija, plaća imama i muallima, kupovina zgrade za džamiju, otplaćivanje kredita za istu namjenu, režijski troškovi i sl., prema vašoj procjeni. Vi tim dijelom raspolažete umjesto Rijaseta, pa na istim principima trebate djelovati. Kada ih vi potrošite u okviru spomenute kategorije, za njih prestaju važiti propisi koji važe za zekjatska sredstva.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.