A+ A A-

Vijesti

Loš kraj

Božiji poslanik, a.s., pripovijedao je da je među Izraelćanima bio jedan isposnik koji je 200 godina činio ibadet i imao je želju...

Opširnije