A+ A A-

Vijesti

Vrste imana

„Vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju to im vjeru...

Opširnije

Šejtanske zamke

Melek je pratilac smirene duše, a šejtan pratilac one koja je sklona zlu. Ebu el-Ahwas, posredstvom 'Ataa ibn es-Saiba i Murre...

Opširnije