A+ A A-

#ostanikuci

Rasprave

  • Published in

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Onaj ko se ostavi rasprave, iako je u pravu, bit će mu sagrađena kuća u najvišem Džennetu...

Opširnije

Umjerenost u jelu

  • Published in

U jednom haberu stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., gladovao i kad to nije bilo neophodno, tj. dobrovoljno je to činio. U tom pogledu Alejhisselam...

Opširnije

Najbolji 'itikaf

  • Published in

Ibn 'Abbas (r.a.) pripovijeda kako je jedne prilike, dok je on bio u i'tikafu u Džamiji Allahovoga Poslanika (s.a.v.s.), došao jedan čovjek...

Opširnije

Musaova uvjerenost

  • Published in

Kada je Musa, a. s., izvodio svoj narod iz ropstva kod egipatskih faraona, došli su do tačke kada su iza sebe imali silnika s vojskom...

Opširnije

U Njegovoj blizini

  • Published in

Bog Veličanstveni će na Sudnjem danu reći: „O čovječe! Bijah bolestan, a ti me ne obiđe!“ „O moj Gospodaru!“ -reči će čovje...

Opširnije

Vjerovjesnička načela

  • Published in

Predanje kaže da je jednom hazreti Alija, r.a., upitao Božijeg Poslanika, a.s., koja su njegova moralna načela, a on mu je odgovorio...

Opširnije

Govor koji srca plijeni

  • Published in

Kada Allah sakupi vjernike na Sudnjem danu, kazuju sufije, pozvat će Davuda, a.s., da uči Zebur. „Jeste li čuli ikad išta ljepše?“...

Opširnije

Loš kraj

  • Published in

Božiji poslanik, a.s., pripovijedao je da je među Izraelćanima bio jedan isposnik koji je 200 godina činio ibadet i imao je želju...

Opširnije