A+ A A-

Konkurs za izradu teksta hutbe na temu „Kockanje je haram i šejtansko djelo“

  • Published in
  • Kategorija: BiH

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Odjel za hatabet, vaz i iršad, upućuje javni poziv za najsadržajniju hutbu o temi: ''Kockanje je haram i šejtansko djelo.“

Uvjeti javnog poziva

Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi dekretirani imami, hatibi i muallimi koji obavljaju imamski poziv.

Dodatna pojašnjenja

Hutba treba da odražava autorov stav o temi potkrijepljen argumentacijom u Izvorima islama i primjerima iz društvenog života.

U hutbi posebno naglasiti negativne društvene posljedice poroka kockanja i prijedloge kako se suprotstaviti ovom razarajućem poroku.

Prijavljeni radovi mogu sadržavati najviše 2,5 kartice, (1 kartica = 1.800 karaktera).

Krajnji rok za dostavu radova: 05. april 2019. godine do 15 sati.

Radove slati u koverti na adresu: Rijaset islamske zajednice BiH, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo sa naznakom: Za javni poziv: ''Kockanje je haram i šejtansko djelo.“ Autorske radove potpisivati sa šifrom, a u posebnoj koverti poslati šifru, ime i prezime i kontakt telefon autora hutbe.

Nakon što Komisija Uprave za vjerske poslove izvrši odabir najboljih radova, rezultati javnog poziva će biti objavljeni do 12. aprila 2019. godine na web-sajtu Islamske zajednice (www.islamskazajednica.ba).

Uprava za vjerske poslove će nagraditi tri hatiba čije hutbe stručna komisija ocijeni najsadržajnijim, a najbolje ocijenjena hutba će biti pročitana na džuma-namazu na cijelom području Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

O terminu preuzimanja nagrada i priznanja pobjednici nagradnog konkursa bit će službeno obavješteni.