A+ A A-

SVE VIŠE ZAHTJEVA ZA PONIŠTAVANJE CRKVENOG BRAKA

bozanic.wide     Trenutačno je na sudu 191 parnica, a sudski se postupci vode u pet faza: uvod, istraga, rasprava, odlučujuća i izvršna faza.

     U posljednjih godinu dana povećao se broj zahtjeva za poništenje crkvenog braka, konstatirano je danas na otvaranju sudske godine 2007. za Međubiskupijski sud prvog stupnja i Međubiskupijski prizivni sud.
     - Povećava se broj parnica i nema dovoljno stručnog osoblja, pa pozivam, osobito vjernike laike s teološkom izobrazbom, na studij kanonskog prava jer se osjeća velika praznina na tom području - rekao je danas na Kaptolu zagrebački nadbiskup i predsjedatelj Međubiskupijskog suda Zagrebačke metropolije kardinal Josip Bozanić koji je otvorio novu crkvenu sudsku godinu.
     Dodao je kako se u javnosti postupak za proglašenje ništavnosti ženidbe poistovjećuje s razvodom, premda prestanak bračnih odnosa ne znači da ženidba nije valjana. Također se zauzeo za brže rješavanje slučajeva.
     - Ne želimo zakomplicirati život vjernicima, ali na prvome mjestu mora biti zadovoljena pravda - istaknuo je kardinal Bozanić.
     Međubiskupijski prvostupanjski sud Zagrebačke metropolije, osim Zagrebačke nadbiskupije, obuhvaća i biskupije u Varaždinu i Požegi te Križevačku eparhiju, odnosno malo manje od 2,5 milijuna vjernika, a najviše se presuda donese upravo o ništavnosti ženidbenog veza.
     - Prošle godine zaprimili smo 89 novih predmeta i oni rastu iz godine u godinu, posebice u slučajevima ništavnosti ženidbenog veza. U porastu je broj vjernika koji traže poništenje ženidbe, a nisu upoznati s kanonskim odredbama - rekao je sudski vikar Međubiskupijskog prvostupanjskog suda, dr. Josip Šalković.
     Trenutačno je na sudu 191 parnica, a sudski se postupci vode u pet faza: uvod, istraga, rasprava, odlučujuća i izvršna faza. Spisi sadrže između 80 i 120 stranica.
     - Stranke molimo za strpljenje jer se radi o izuzetno zahtjevnom postupku. Stranke su nepripremljene, osobito u prvoj uvodnoj fazi gdje im se miješaju osjećaji, mišljenja, stavovi i želje - napomenuo je dr. Šalković.
     Nakon odluke prvostupanjskog suda, vjernici koji nisu zadovoljni presudom mogu podnijeti žalbu Međubiskupijskom sudu. Kardinal Bozanić danas je odobrio i rad stručnom timu koji pomaže sucima, a čine ga dva psihologa, dva psihijatra i dva ginekologa. 

Razlozi za poništenje braka
(Razlozi koji se smatraju valjanima da bi se slučaj razmatrao)

- potpuna nespojivost karaktera (posebno težak život supružnika)

- velika odbojnost bez nade za pomirenje

- strah od teških nesloga i svađa između njihovih obitelji

- svjetovna ženidba/svjetovni razvod jedne od stranaka

- zakonita ili činjenična rastava koja traje već godinama

- zajednički život jedne od stranaka s nekom drugom osobom

- pozakonjenje preljubničke djece

- pomanjkanje privole koje nije dovoljno dokazano za ništavnost ženidbe

- dvojbena ženidba zbog pretrpljenog straha

- spolna nemoć nadošla nakon sklopljene ženidbe

- neizlječiva zarazna bolest jednog od supružnika

- otpad od vjere

- okrutan zločin koji je počinio jedan od supružnika

- osuda na doživotnu robiju ili dugotrajnu kaznu zbog teškog zločina

(http://www.jutarnji.hr)