A+ A A-

PRESUDA MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE NALAŽE NOVO USTAVNO UREĐENJE

silajdzic_bbc     Aktuelni pokušaji minimiziranja presude Međunarodnog suda pravde ne mogu uspjeti jer ta presuda predstavlja pobjedu Bosne i Hercegovine.  Prvi put je jedna zemlja – Srbija – osuđena za kršenje Konvencije o genocidu i to po tri tačke. Ukoliko sve zemlje ozbiljno shvate ovu presudu, Srbija će ostati jedina zemlja u istoriji osuđena zbog kršenja Konvencije o ovom najgnusnijem zločinu.

     Sud je također donio pravosnažnu odluku da su “vlasti Republike Srpske” počinile genocid pokoljem preko 7000 dječaka i muškaraca jer su te vlasti “imale namjeru da unište bosanske Muslimane u Srebrenici.”  Retorika koja je do ove presude dolazila iz Republike Srpske konstatno je držala da su genocid počinili pojedinici i da sve počinioce treba kazniti.  Sud je sada donio jasnu odluku da je genocid počinila Republika Srpska kao pravno lice, te se pitanje odgovornosti, kao i konsekvenci koje iz toga proizilaze, znatno proširuje.

     Ovakva odluka Suda jasno nalaže da je ustavno uređenje koje je bazirano na etno-teritorijalnim principima direktno uslovljeno genocidom, masovnim ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti.  U skladu sa principima međunarodnog prava, ova odluka obavezuje sve države svijeta da: 1.) Ne priznaju kao zakonitu situaciju stvorenu tim zločinima; te da 2.) Uzajamno sarađuju na primjeni mjera usmjerenih ka eliminisanju svih poslijedica takvih zločina. 

     Presuda Međunarodnog suda pravde, dakle, nalaže povrat vjekovne tradicije suživota i tolerancije i multietničkog karaktera Bosne i Hercegovine na svakom pedlju njene teritorije.  S obzirom da je Sud odlučio da su vlasti RS počinile genocid u Srebrenici, mora se početi sa uspostavljanjem posebnog statusa za tu bivšu zaštićenu zonu Ujedinjenih Nacija i za ostale opštine istočne Bosne iz kojih potiču žrtve genocida, te aktivno raditi i istrajati na postepenoj uspostavi ustavnog uređenja koje će u potpunosti anulirati rezultate genocida- kaže se u Saopćenju člana Predsjedništva BiH dr. Harisa Silajdžića.