A+ A A-

Potpisan Memorandum o saradnji između Udruženja ilmijje IZ u BiH i Islamic Relief Worldwide

02 04 2020 02 ilmijja memorandum

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH i međunarodne humanitarne organizacije “Islamic Relief Worldwide”, upriličeno je u srijedu 01. aprila 2020. godine, u prostorijama Udruženja ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Memorandum je rezultat dogovora i ranijih susreta čelnika ove dvije organizacije, predsjednika Udruženja ilmijje IZ u BiH Nesib-ef. Hadžića i hafiza Emira Čiče, direktora “Islamic Relief Worldwide”, sa sjedištem u Sarajevu, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma. 

Strane potpisnice ovog Memoranduma usaglasile su se o saradnji na polju edukacije, socijalnih, humanitarnih i drugih aktivnosti koje predstavljaju djelokrug njihovog rada. U tom smislu strane potpisnice su se obavezale kako će zajedno implementirati dogovorene projekte, koji će poboljšati uslove i kvalitet života članova Udruženja ilmijje IZ u BiH.

Islamic Relief Worldwide iz Engleske, sa predstavništvom u Sarajevu, je humanitarna organizacija koja djeluje na području Bosne i Hercegovine od 1992. godine i od tada je ova humanitarna organizacija realizirala brojne projekte kojima je bio cilj da poboljšaju kvalitet života građana BIH.