A+ A A-

Svjetska unija islamskih učenjaka osuđuje ubistvo britanskog vojnika u Londonu

iumsSvjetska unija islamskih učenjaka (International Union for Muslim Scholars, IUMS) je u svom Proglasu, koji je objavljen na zvaničnom portalu Unije (http://www.iumsonline.org/ar/default.asp?menuID=26&contentID=6375), oštro osudila ubistvo britanskog vojnika u Londonu, nazvavši taj čin „gnusnim zločinom“. U Proglasu, koji su prenijeli brojni svjetski mediji, kaže se:

 „Svjetska unija islamskih učenjaka učenjaka s istinskim saosjećanjem i žaljenjem prati ono šta su sredstva informisanja prenijela u vezi s ubistvom britanskog vojnika od strane jednog mladića Nigerijca, koji tvrdi da pripada islamu. Mi u Svjetskoj uniji islamskih učenjaka oštro osuđujemo taj gnusni zločin, smatrajući ga kršenjem ugovora kojih se muslimani trebaju pridržavati u međusobnim odnosima i u odnosima s drugima, kao što ga smatramo i zlodjelom usmjerenim protiv prava islama i muslimana, u službi napada koje izvode neprijatelji islama radi iskrivljavanja slike o islamu i muslimanima i pooštravanja prezira prema muslimanima u viđenju naroda koji koegzistiraju s njima, posebno u državama koje ih prihvataju kao domaćini.

Koristimo priliku da izrazimo svoje iskreno saosjećanje s porodicom ubijenog vojnika, podržavajući ono što je objavljeno u Proglasu Britanskoga islamskog medžlisa (Islamska zajednica Velike Britanije, op. pr.), kao preporuka britanskoj vladi da na taj događaj gleda kao na izdvojen eksces koji ne izražava nikakvu vjerozakonsku odredbu, niti odražava bilo kakav opći stav muslimana. Svjetska unija islamskih učenjaka ovom prilikom ističe poziv i naglašava potrebu za združivanjem napora u utemeljivanju pravila o međunarodnim odnosima na humanim osnovama, koja će garantovati prava i slobode, umanjujući prilike za napetosti i sporove, kako bi čovječanstvo u različitim dijelovima svijeta živjelo u miru i sreći, bez tlačenja i segregacije. To je ono u šta mi vjerujemo, čemu težimo i u šta pozivamo sve dobronamjerne ljude u Svijetu“, navodi se u Proglasu Unije koji potpisuju prof. dr. Ali el-Karadagi, generalni sekretar i prof. dr. šejh Jusuf el-Karadavi, predsjednik Unije.

S arapskoga preveo:

dr. Safvet Halilović