A+ A A-

Večer Kur`ana u Klagenfurtu

Po prvi puta, u gradu Klagenfurtu, i po prvi puta, u okrilju džemata Gazi Husrev-beg, upriličena je manifestacija „Večer Kur’ana“.

Cilj manifestacije je bio da u srcima Bošnjaka dodatno probudi ljubav i poštovanje prema Kur’anu, da se u konačnici više druže i izučavaju Kur’an. Odziv za ovu manifestaciju je potvrdio poseban odnos koji Bošnjaci-muslimani njeguju prema svetoj Knjizi. Do sada niti jedna akcija, niti jedna manifestacija nije bila propraćena sa brojem donacija i dobrovoljnim radom kao sto je ova koja je džematlije Klagenfurta okupila oko Kur’ana.

vec-kur-klag-05-2013-1

Manifestaciju je otvorio milozvučni dječak Sabahudin Mehmedović, od čestitog roditelja Muhameda.

Učači Kur’ana su osvježili srca prisutnih učenjem odabranih odlomaka iz Kur’ana. Iz Graca je spomenutim povodom bio prisutan mladi hafiz Sabahudin Hasić, prvi imam džemata Bošnjaka, učesnik takmičenja hafiza u Zagrebu gdje je osvajao i zapažena mjesta u dva navrata. Hafiz Sabahudin se posebno ističe preciznim i temeljitim radom u svome džematu u Gracu.

Zatim je odlomke iz Kur’ana učio hafiz Ahmed Bektaš, također mladi hafiz koji uporedo studira dva fakulteta od kojih jedan pohađa na engleskom jeziku.

vec-kur-klag-05-2013-2

Moderator manifestacije je bio nas imam hafiz Omer Bušatlić, koji je u svome izlaganju podsjetio na posebnu važnost muhaffiza u učenju Kur’ana napamet i posebno naglasio bereket Kur’ana riječima: “Sve lijepo što mi se u životu desilo, desilo se kao rezultat titule hafiza Kur’ana“.

Pored spomenutih hafiza odlomke iz Kur’ana su proučili i Idris ef. Omerović, koji predaje vjeronauku u Gracu, koji također uporedo studira dva fakulteta, pravo u Austriji i teologiju u BiH.

I na kraju, centralni gost ove manifestacije kurra hafiz prof. Fadil Bektaš, profesor kiraeta u Elči Ibrahim-pašinoj medresi, je prisutne upoznao sa sekcijom hifza koju on kao najuspješniji muhaffiz u BiH predvodi, o izazovima i problemima sa kojima se  suočava. Prof. Fadil je ujedno bio i muhaffiz našem imamu. Hafiz Fadil je također izdvojio posebnost bereketa mjesta i vremena u kojem su prisutni hafizi, kao garant Allahove milosti i blagostanja.

vec-kur-klag-05-2013-3

Nakon umnogome nadahnutog obraćanja uvaženog profesora kurra hafiza, svima prisutnima je servirana večera, kafa i kolač.

Druženje sa hfz. Fadilom u prisustvo omladine je nastavljeno do kasnih večernjih sati.

B.M.