Logo

Darivanje organa nakon smrti

Pitanje:

Selam alejkum!

Je li po islamu dozvoljeno darivanje organa ako osoba umre?

Odgovor:

Kada je riječ o doniranju organa, postoje dvije situacije: prva je kada je donor živ čovjek, a druga je kada se radi o tzv. kadaveričnoj transplantaciji, odnosno doniranju organa nakon smrti. U oba slučaja zabranjeno je donirati, odnosno transplantirati reproduktivne organe, kao i vanjske organe, jer bi to predstavljalo masakriranje leša, što je zabranjeno u islamu. Za transplantaciju ostalih organa uvjetuje se saglasnost donora, odnosno saglasnost porodice/nasljednika u slučaju  kadaverične transplantacije.

Kad se radi o transplantaciji sa živog donora potrebno je ispuniti dodatne uvjete: nije dozvoljena eksplantacija vitalnih organa od kojih zavisi njegov život, da transplantacija ne šteti njegovom zdravlju, da je riječ o nužnoj transplantaciji radi spašavanja života pacijenta, te da postoje realne šanse za uspjeh transplantacije. Kada se ispune ovi uvjeti, doniranje organa radi njihove transplantacije tretira se jednom vrstom dobročinstva.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.