A+ A A-

Ukopavanje na zajedničkom mezarju

Pitanje

Selam alejkum!
Meni se ovih dana obratilo rukovodstvo "Ciriškog  foruma religija-Zürcher Forum der Religionen" sa molbom da Vam se obratim za jednu fetvu. Naime, na području kantona Cirih je u toku pokušaj "trajnijeg" rješenja grobalja za muslimane. S obzirom da muslimani žive u gotovo svim općinama (Gemeinde) kantona Cirih, koja su i nadležna za groblja (i u njih se mogu kopati samo njihovi stanovnici), nemoguće je u sklopu svakog groblja obezbijediti posebnu muslimansku parcelu (u nekim općinama živi samo po par muslimanskih familija), što sve skupa iziskuje rješavanje nebrojenih zakonskih i administrativnih akata. Iz navedenih razloga oni su razmišljali o varijanti ukopavanja u zajedničko groblje, što bi sve skupa bilo ostvarljivo te Vam postavljaju pitanje:
- Da li bi sa stanovišta islama bilo sporno ukopavanje u zajedničko groblje i muslimana, koji to žele, ako su ispunjeni svi islamski preduslovi (smjer prema kibli, gusul, ćefini)?

Odgovor

Jedno od prava umrlog muslimana, a istovremeno obaveze živih muslimana jeste da ga, nakon gasuljenja, umotavanja u ćefine i klanjanja dženaze, ukopaju prema muslimanskom običaju u muslimansko mezarje. Poznato je da sljedbenici svake religije imaju svoja mezarja i muslimani to pravo i običaj poštuju u muslimanskim sredinama. Zato je posve logično i opravdano da muslimani u nemuslimanskim sredinama i društvima žele ostvariti ovo svoje ljudsko pravo i potrebu. Oni se trebaju udružiti i solidarno pokušati osigurati posebno mezarje za pripadnike islama ukoliko su to u mogućnosti, jer to doprinosi jačanju  svijesti o njihovom postojanju i očuvanju vlastitog identiteta.

Ako nisu u mogućnosti osigurati zasebno mezarje, neka makar pokušaju osigurati izdvajanje jednog dijela zajedničkog (gradskog) groblja gdje će ukopavati svoje umrle članove shodno islamskim propisima (posebno kada je u pitanju smjer kabura). Ukoliko nije moguća ni prva ni druga varijanta, onda će ukopavati svoje umrle onako kako je to moguće, makar to bilo i u zajedničkom groblju. Allah dž.š. ne opterećuje čovjeka iznad njegovih mogućnosti. Muslimanu neće škoditi da, ukoliko preseli na Ahiret u takvoj situaciji, bude ukopan u nemuslimansko, odnosno zajedničko mezarje. Njemu će biti od koristi njegova dobra djela, a ne mjesto gdje je ukopan.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice