A+ A A-

Potpisan Sporazum o saradnji između Rijaseta i Instituta za jezik

24 09 2019 04 sporazum oinRijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu popisali su 24. septembra 2019. godine sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali u ime Rijaseta prof. dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta, i doc dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta.

Sporazumom o saradnji uspostavlja se konkretniji okvir za saradnju u cilju stručne jezičkoedukativne podrške Instituta u različitim programskim aktivnostima Islamske zajednice, uključujući imame, mualime, vjeroučitelje, službenike, uposlenike u medijima, profesore u obrazovnim institucijama Islamske zajednice, te za članove Islamske zajednice općenito – u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine.

Precizirano je da će se saradnja odvijati i u domenu izučavanja bosanskog jezika u okviru Islamske zajednice u svim onim zemljama u kojima žive građani Bosne i Hercegovine i koji su članovi ili simpatizeri Islamske zajednice, a za što postoje opravdane potrebe za jačanje nastave, obrazovanja i učenja bosanskog jezika. Sporazum predviđa pružanje stručne podrške dopunskoj nastavi bosanskog jezika kroz edukativne programe Islamske zajednice u povratničkim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje se nastava na bosanskom jeziku ne izvodi na adekvatan način, kao i saradnju u edukativnim programima Islamske zajednice u džematima i iseljeništvu.

Saradnja se bazira na platformi realizacije ciljeva definiranih Rezolucijom o bosanskom jeziku, koju je usvojio Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 09. 07. 2016. godine. Sporazum je potpisan na period od četiri godine, a predstavlja nastavak ranijeg sporazuma o saradnji.