A+ A A-

Seminar Uprave za vanjske poslove i dijasporu za predstavnike organizacija članica Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija u BiH

  • 0000

Uprava za vanjske poslove i dijasporu je 22. septembra 2018. godine u Centru za lično i profesionalno usavršavanje realizirala seminar pod nazivom Islamska zajednica i nevladin sektor: mogućnosti i izazovi, za predstavnike organizacija članica Saveza bošnjačkih nevladinih organizacija u BiH. Seminaru su prisustvovali članovi trideset organizacija koje su članice Saveza. Pored članova organizacija seminaru su prisustvovali i koordinatori za saradnju sa nevladinim sektorom iz nekoliko muftijstava.

Na seminaru se govorilo o institucionalnom življenju islama od Hulefa-i-rašidina do danas, zatim o strukturi i organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, alternativnoj desnici u Evropi, rizicima i izazovima s kojima se susreću Bošnjaci danas kao narod, te o potencijalima bošnjačkog nevladinog sektora u BiH kao i poljima na kojima zajedno mogu surađivati Islamska zajednica i nevladin sektor svako u domenu svojih ovlasti i programa, a u cilju boljitka za cjelokupno društvo.

Predavači na seminaru bili su: Muhamed Jusić, mr. Medina Mehmedović – Mulalić, prof.dr. Amir Karić i mr. Esmir Bašić.