A+ A A-

Održano savjetovanje savjetnika i koordinatora za vjeronauku u BiH

06 02 2018 02 savjetovanje vjeronauka

Jučer je u Sarajevu održan sastanak i savjetovanje savjetnika i koordinatora za vjeronauku pri muftijstvima u BiH. Nakon učenja odabranih riječi Časnog Kur'ana i otvaranja sastanka od strane šefa Odjela za vjeronauku, dr. Nezira Halilovića te predstavljanja dnevnog reda, prisutnim se obratio Ibrahim-ef. Begović, direktor Uprave. Direktor Uprave je pozdravio prisutne i izrazio nadu da će ovo savjetovanje biti od koristi, te Upravi pomoći da se još konkretnije i aktivnije posveti poslovima u oblasti vjeronauke. Ukazao je da vjeronauka predstavlja jedan od najuspješnijih projekata Islamske zajednice u cjelini, te da je nakon postizanja stabilnosti u pogledu zakonodavstva sada fokus na konstantnim radom na ojačavanju vjeronauke kroz razne aktivnosti a sve s ciljem da se dodatno podigne kvalitet.  S tim u vezi izrazio je nadu da će planirane aktivnosti u pogledu evaluacije nastavnih programa islamske vjeronauke, koje su jedna od najobimnijih aktivnosti u ovom pogledu u dosadašnjih 25 godina od kada je vjeronauka vraćena u redovni školski proces, dati realnu sliku stanja vjeronauke i dostignutih rezultata, kao polaznu osnovu za sve daljnje aktivnosti. Ukazao je da u vjeronauci imamo dvije generacije nastavnih programa i da su ove aktivnosti najava i početak treće generacije. Na kraju se zahvalio prisutnim na svim informacija i inicijativama koje prosljeđuju Upravi jer sve to ide u prilog ukupnom boljitku Islamske zajednice u cjelini. Nakon toga Nakon toga, šef Odjela za vjeronauku je, shodno programu proslijeđenom muftijstvima uz poziv na savjetovanje, sa savjetnicima i koordinatorima prošao planirane tačke dnevnog reda,  uz izuzetno plodnu i konstruktivnu diskusiju prisutnih o svim tačkama.  Među najznačajnijim tačkama se posebno ističu sljedeća pitanja:

• Pripreme za istraživanje o evaluaciju Nastavnih planova i programa Islamske vjeronauke – pri čemu se razgovaralo o anketnim upitnicima, planu evaluacije i pratećim tehničkim detaljima;

• Certificiranje vjeroučitelja i potrebe za izmjenama i dopunama Pravilnika o vjeroučiteljima (stanje i perspektive) je prezentirano stanje u pogledu dokumentacije vjeroučitelja prije i poslije donošenja Pravilnika o vjeroučiteljima, te se razgovaralo u ključnim tačkama planiranih izmjena i dopuna koje se odnose na stručni profil vjeroučitelja i integraciju Nastavnih planova i Programa s odredbama Pravilnika o vjeroučiteljima;        

• Prezentirano je stanje u pogledu broja polaznika vjeronauke po muftijstvima i konstatovan je visok stepen polaznosti vjeronauke u osnovnim i srednjim školama i još uvijek slaba zastupljenost vjerskog odgojnog rada u predškolskim ustanovama;       

• Razgovaralo se o planovima stručnog usavršavanja vjeroučitelja u 2018. po muftijstvima, te je ukazano na planirane seminare, s posebnim osvrtom na zajedničke seminare koje se planiraju u saradnji s Katoličkom crkvom i nevladinim organizacijama, te zajedničke seminare za vjeroučitelje i druge nastavnike društvenih i humanističkih predmeta. Ukazano je da nadležnost muftijstava i Uprave u pogledu edukacije vjeroučitelja.            

• Razmatrana je ideja studijskog putovanja u Istanbul koje se planira organizirati za vjeroučitelje u vrijeme proljetnog raspusta 2018. i prisutni su se pozitivno odredili spram iste.

Sastanak je okončan uz donošenje značajnih zaključaka o svakoj od navedenih tema koji će biti implementirani u narednom periodu.