A+ A A-

Korištenje novca ušteđenog za hadž za potrebe svadbe

Pitanje:

Uštedio sam neznatnu količinu novca za hadž s obzirom na to da imam namjeru da štedim novac od plate koju zaradim za troškove obavljanja hadža. Da li mogu poništiti tu namjeru i novac preusmjeriti zbog troškova oko ženidbe? Nisam se zavjetovao u vezi ušteđevine za hadž, samo sam imao namjeru da štedim novac.

Odgovor:

Nema smetnje da ušteđevinu namijenjenu za obavljanje hadža iskoristite za ženidbu. Budući da je obavljanje hadža vremenski neograničena obaveza (vadžib mutlaq), tj. djelo čije činjenje Zakonodavac zahtjeva, ne vezujući njegovo izvršenje za određeno vrijeme (tj. određenu godinu obavljanja), možete obavljanje hadža privremeno prolongirati, a prednost dati ženidbi, ukoliko imate potrebu i ispunjavate uslove za sklapanje braka.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice