A+ A A-

Kako se tretira učenje različitih nauka u Islamu?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kakav je šerijatski stav prema učenju, ne samo islamskih nauka već i drugih (ekonomija, političke nauke, pravo i sl.)?

Znam da su prve riječi objavljene Muhammedu a.s. bile "Ikre" - uči i čitaj, pa me zanima da li se ta naredba odnosila samo na Islam ili se odnosi i na druge nauke pored islamskih. Znam da je obaveza svakog muslimana da što je više moguće upoznaje i uči o svojoj vjeri, no možete li mi, molim Vas, reći kakav stav muslimana treba da bude naspram drugih nauka?

Negdje sam pročitao da čovjeku koji krene u potragu za znanjem dragi Allah pomaže; da li to znači da mi On pomaže kada ja krenem na fakultet na predavanja i slično (ne studiram islamske nauke)? Da li je Allah zadovoljan kada Njegov rob uči, školuje se, obrazuje?Ako musliman ima priliku da sudira, da se obrazuje, da li mu je to obaveza po Islamu?

Čitao sam da učenjaci imaju veći položaj kod Allaha od onih koji to nisu. Da li se riječ učenjaci odnosi samo na one koji su učili islamske nauke ili se odnosi i na one koji su studirali neku drugu nauku?

 

Odgovor:

 

Esselamu alejkum!

Podjela nauka na tzv. islamske i ostale vještačke je i tehničke naravi i ne odražava islamski vrijednosni sud o naukama općenito. Preciznija je podjela na nauke utemeljene u Objavi i nauke utemeljene na ljudskom saznanju i iskustvu. Termini "ilum" i "ulema" u užem smislu odnosi se na učenjake koji se bave naukama izvedenim iz Objave kao što su tefsir, hadis, akaid, fikh i dr. Znanje koje je nužno za ispravno vjerovanje, ibadet i poslovanje, spada u kategoriju  fardi ajn, tj. stroge obaveze svakog muslimana. Detaljnije poznavanje ovih nauka spada u farzi kifaje, tj. kolektivnu obavezu Ummeta. Onima koji se bave tim naukama, znanje o njima može prerasti u farzi ajn. Tzv. prirodne, društvene i humanističke nauke općenito spadaju u kategoriju farzi kifajeta, tj. kolektivne obaveze Ummeta. Dužnost je Zajednice da usmjeri dovoljan broj svojih članova da se bave ovim naukama. Bavljenje njima u ime Allaha, a za dobrobit Zajednice i društva je dobro djelo za koje slijedi Allahova nagrada. Nije dozvoljeno zloupotrebljavati ove ili druge nauke na štetu ljudi i u svrhu odvraćanja od ispravnog vjerovanja i djelovanja. Prema tome, sve nauke kao nauke su islamske i bavljenje njima s dobrim nijetom (namjerom) jeste pohvalno djelo.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice