A+ A A-

Sabor IZ: Puna podrška aktivnostima oko ilegalnih džemata

23 04 2016 06 sabor zakljucciSarajevo, 23. april 2016. (MINA) - Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na svojoj četvrtoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 23. aprila 2016. godine, razmatrajući Izvještaj Rijaseta i Zaključke Vijeća muftija, o razgovorima i postizanju dogovora, sa pojedincima, pripadnicima islama, koji nisu članovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno, skupinama koje nisu uključene u džemate Zajednice na teritoriji Bosne i Hercegovine, vođenim od 26.12.2015. do 25.03.2016. godine, donio sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prima na znanje Izvještaj Rijaseta IZ u BiH od 12.04.2016. i podržava Zaključke Vijeća muftija IZ u BiH od 11.04.2016.godine.

2. Sabor smatra da je proces razgovora i postizanja sporazuma sa pripadnicima islama, koji nisu članovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno, koji nisu uključeni u džemate Zajednice, a kolektivno organiziraju i vode islamske vjerske obrede i aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, za koje je po ustavu i Zakonu nadležna Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, proveden na temelju Ustava IZ u BiH i važećih pravnih normi. Svi učesnici u ovom procesu, predstavnici Zajednice, transparentnošću, otvorenošću, zakonitošću i spremnošću za dogovor, a pozvani pripadnici islama, odzivom i učešćem u razgovorima, odnosno, dogovorima, pokazali su korektnost, profesionalizam i interes za razgovore i razjašnjenje.

3. Sabor naglašava daje trajna obaveza Zajednice, svih njezinih organa, ustanova, institucija, predstavnika, alima i džematlija, njezinih članova i pripadnika, prenošenje Emaneta i očuvanje jedinstva ummeta, primjenom maturidijskog akaida i hanefijskog mezheba, na prostoru njezine nadležnosti.

4. Sabor će, putem svojih komisija i direktno, pratiti realiziranje zadataka i obaveza organa i predstavnika Zajednice, te pružati potrebnu podršku i saradnju, odnosno, nadzirati daljnje aktivnosti Zajednice u ovom pitanju.

5. Sabor poziva sve, unutar i izvan Zajednice, da pruže podršku ovom procesu, odnosno da izvršavaju obaveze u skladu sa svojim nadležnostima, u cilju općeg dobra i javnog interesa.

6. Sabor zadužuje: Komisiju za vjersko djelovanje, Komisiju za fmansijske i administrativne poslove, Komisiju za dijasporu i vanjske poslove i ostale nadležne komisije Sabora, da trajno prate realiziranje Zaključaka Vijeća muftija i stavova Rijaseta iz Izvještaja, te o tome redovno izvještavaju Sabor.

7. Zaključke Sabora, Zaključke Vijeća muftija i Izvještaj Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini objaviti u službenim glasilu IZ u BiH.

8. Sabor stavlja na uvid javnosti svoje Zaključke, Zaključke vijeća muftija i Izvještaj Rijaseta, putem sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik Sabora,

Hasan Čengić