A+ A A-

Različite misli tokom klanjanja i ispravnost namaza

Pitanje:

Selam!

Da li je namaz ispravan ako nam se u toku namaza pojave neke druge misli?

Odgovor:

Musliman se treba potruditi da u namazu bude skrušen i skoncentrisan jer su nagrada i korist od namaza usko vezani za koncentraciju i skrušenost u njemu. Međutim, rijetki su oni koji se mogu potpuno skoncentrisati i biti skrušeni tokom cijelog  namaza. U prilog tome idu i riječi Uzvišenog Allaha u suri El-Ma'un, „Teško klanjačima, koji su prema svom namazu nemarni.“  Komentarišući ove ajete učenjaci kažu: „Hvala Allahu koji je rekao: ’koji su prema svom namazu nemarni’ tj. odgađaju ga, a nije rekao: ’koji su u namazu nemarni’ jer mnogi su u namazu nemarni, tj. nisu skoncentrisani i skrušeni.“ Musliman treba nastojati da bude skoncentrisan i skrušen tokom cijelog namaza, ali ako se desi da to i ne postigne, to spada u ono što Allah oprašta. Samo nastojanje da čovjek bude skoncentrisan i skrušen u namazu je jedan vid borbe sa samim sobom i čovjek će biti nagrađen za taj vid borbe. Treba nastojati da se razmišlja o značenju onog što se uči, jer to pospješuje koncentraciju i skrušenost.

Prema tome, ako čovjek ne uspije tokom namaza biti skrušen, namaz će mu biti isparavan ukoliko bude ispunio ostale uvjete za ispravnost namaza, ali će nagrada za taj namaz zavisiti i od njegove skoncentrisanosti u namazu.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice