A+ A A-

Klanjanje džuma-namaza u prostorijama firme

Pitanje:

Usljed nemogućnosti napuštanja prostorija firme u terminu obavljanja džume namaza organizovali bismo klanjanje džume namaza u prikladnim prostorijama unutar firme. Namaz bi predvodio svršenik jedne od naših medresa. Da li je to ispravno?

Odgovor:

Džuma namaz ima poseban status u islamu a dokaz tome je i činjenica da se može obaviti samo u džematu. Prema propisu u našem mezhebu za ispravnost džume namaz potrebno je ispuni šet uvjeta, a jedan od njih je da džumu namaz predvodi od strane vjerske vlasti ovlašteni imam. Prema tome, takva džuma ne bi bila ispravna, jer vaš kolega, iako je svršenik medrese, nema dekret (ovlaštenje) za obavljanje džume namaza.

Islamska zajednica nastoji potpisati ugovor sa državom kojim bi između ostalog  bilo regulisano i pitanje prava radnika da dobiju slobodno vrijeme radi obavljanja džume namaza. Još uvijek se, nažalost, nismo uspjeli izboriti za to pravo, ali ćemo nastojati da ga ostvarimo. Do tada, preporučujemo našim vjernicima da pokušaju direktnim razgovorima  sa svojim poslodavcem da se izbore za to svoje pravo. Možete se pozvati na odredbu u našem radnom zakonodavstvu prema kojoj radnik ima pravo na pauzu od jedan sat tokom četrdeset časovne radne sedmice. To pravo na pauzu radnik može iskoristiti za obavljanje džume namaza.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice