A+ A A-

Ispravno određivanje pravca Kible

Pitanje:

Selam!

Obzirom da danas postoje mnogi appovi, kompasi i ostali uređaji za određivanja pravca Kible, ali i pored svega dolazi do nekih odstupanja. Moje pitanje se odnosi na nivo dozvoljenih odstupanja. Koliko je moguće, odnosno postoji li neka tolerancija u pogledu stepena odstupanja od pravca kible? Da li to može biti 5-10-15 stepeni, itd?

Odgovor:

Onaj ko vidi Kabu obavezan je da bude okrenut prema njoj. Onaj ko ne vidi Kabu obavezan je da bude okrenut u pravcu Kabe tj. prema Mekki, ako je izvan Mekke. Kod određivanja pravca kible potrebno je uložiti maksimalni trud u datim okolnostima. Akcenat je na ulaganju truda pri određivanju pravca, a ne na apsolutnoj preciznosti. Kur'an zapovijeda da se okrenemo prema strani kible (šatrul-Mesdžidil-Haram), a pojam „strana“ je rastegljiv: „I iz svakog mjesta u koje dođeš, ti lice svoje Svetom hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite...“ (El-Bekare, 150). Onaj ko ima na raspolaganju savremena naučna pomagala treba ih koristi koliko je u mogućnosti, a ako nije u mogućnosti koristiti se tim pomagalima, onda će na drugi način pokušati odrediti pravac kible. Nakon ulaganja maksimalnog truda, grješka u procjeni se toleriše bez obzira kolika bila. Mišljenja smo da se ne treba upuštati u kalkulacije sa stepenima ne/dozvoljenog odstupanja od kible jer se temelji na proizvoljnim procjenama.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice