Logo

Nafila „Išraq-namaz“

Pitanje:

Selam!

Imam pitanje vezano za jedan nafila namaz. Naime, u jednom hadisu sam pročitao da je Poslanik, a.s., preporučio klanjanje nafile zvane Išraq namaz, neposredno nakon izlaska sunca. Ako se ne varam, 30-45 minuta nakon izlaska sunca. Kod nas je dotični namaz totalna nepoznanica. Zamolio bih vas da mi kažete nešto više o tzv. Išraq namazu, njegovoj simbolici, značaju i značenju same riječi.

 

Odgovor:

Riječ išrāq u arapskom jeziku znači: blistanje, sjaj, obasjavanje. Prema tome, termin „Išrak namaz“  može se prevesti kao namaz koji se klanja kada sunce obasja i zablista. Vrijedi napomenuti da se termin „Išrak namaz“ (ṣalātul-išrāq) ne spominje u hadisima Allahova Poslanika, nego se spominje u djelima islamskih učenjaka. Neki učenjaci smatraju da su termini Išrak namaz i Duha namaz sinonimi za dobrovoljni namaz koji se klanja nakon izlaska sunca tj. nakon što se sunce izdigne iznad horizonta koliko iznosi dužina koplja, a to je otprilike četrdesetak minuta po izlasku sunca.

Druga grupa učenjaka smatra da ako se taj dobrovoljni namaz obavi u njegovom prvom namaskom vremenu tada se on zove Išrak namaz, a ako se obavi kasnije tj. kada sunce počne jače grijati onda se zove Duha namaz, i to je odabrano vrijeme za Duha namaz.

Treća grupa učenjaka pravi razliku između Išrak namaza i Duha namaza. Po njihovom mišljenju Išrak namaz je dobrovoljni namaz koji se opisno, a ne po imenu, spominje u sljedećem hadisu:

“Ko klanja sabah-namaz u džematu, zatim sjedne i spominje Uzvišenog Allaha sve dok ne izađe sunce te klanja dva rekata, imat će za to nagradu hadždža i 'umre: potpuno, potpuno, potpuno.” (Hadis je zabilježio Tirmizi). Prema ovom mišljenju, Išrak namaz ima dva rekata i klanja se četrdesetak minuta nakon izlaska sunca, uz uvjet da se prethodno klanjao sabah namaz u džematu i da se period od sabah namaza do obavljanja Išrak namaza proveo u zikru (veličanju Allaha) u mjestu (prostoru) u kojem se klanjao sabah namaz.

Spomenuti hadis govori o značaju ovog namaza i nagradi koja je obećana za njegovo obavljanje. Ako se prihvati mišljenje da je Išrak namaz isto što i Duha namaz onda se svi hadisi koje govore o značaju i vrijednosti Duha namaza odnose i na ovaj namaz.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.