A+ A A-

Da li je odlazak na spavanje u kasne sate pokuđen?

Pitanje:

Da li je lijeganje kasno haram ili mekruh. Često vikendom znam ostajati budan do kasno i navijem sat da se probudim na sabah ali nekada prespavam. Prije sam  znao i činiti dovu da se probudim na sabah namaz ali evo od sada ću pokusati lijegati ranije. Moje pitanje je da li je ovo sto sam činio haram ili mekruh?

Odgovor:

Buharija i Muslim bilježe da je Allahov Poslanik, a.s., pokudio spavanje prije jacije i govor (sijelenje) poslije nje. Ova pokuđenost sjedenja poslije jacije odnosi se na situaciju kada nema potrebe za tim, ali ako postoji potreba ili neka korist od toga u tom slučaju nema pokuđenosti. Prema tome lijeganje kasno bez opravdanog razloga je mekruh, ali ako ima opravdan razlog za kasno lijeganje ono može postati i dozvoljeno bez ikakve pokuđenosti.

Kada se radi o ustajanju na sabah namaz preporučujemo Vam da preduzmete što više preventivnih mjera kako bi ustali na namaz. Ne odgađajte spavanje u kasne sate, zadužite nekog da vas probudi i sl. Ukoliko preduzmete sve ono što je u Vašoj mogućnosti pa i pored toga ne uspijete se probuditi na sabah niste griješni. Allahov Poslanik je rekao: „Nije zapostavljanje (nemar) u spavanju nego je zapostavljanje (nemar)  u budnosti. Kada neko od vas zaboravi namaz ili ga prespava neka ga klanja kada ga se sjeti.“ (Tirmizi)

Međutim, ako niste preduzeli preventivne mjere nego ste naprotiv i pored spoznaje da ne možete lahko ustati na sabah odgađali lijeganje onda je takav postupak grijeh.