A+ A A-

Šerijatski stav o prividnoj bračnoj zajednici

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Ukoliko dvije osobe, koje su punoljetne, prakticiraju brak, i jedna drugu predstavljaju za supružnika, čine li grijeh? Bitno je da napomenem da je ženska osoba više puta pokušavala da ukaže na lično mišljenje da ne želi da živi tako, a da joj je muškarac - "muž" rekao da se konsultovao sa vjerskim učenjacima i da mu je rečeno ukoliko je njegov nijet čist i ako u srcu smatra da mu je ona žena da nema grijeha! Muškarac je udovac, a žena je razvedena, imaju djecu iz prethodnih brakova. Muškarac je ženi poklonio prsten za koji je naknadno rekao da je vjerenički? I njegova i njena porodica znaju za ovu vezu.

Odgovor:

Ukoliko nije zaključen brak, po redovnoj proceduri, spomenuti vid veze nije dozvoljen, bez obzira kako se oni međusobno predstavljali i kakve namjere imali. Bračni ugovor je formalni ugovor, tj. ima svoju formu i uvjete bez kojih nema braka. Prema tome, zajednički život muškarca i žene, kako je opisan u pitanju, bez formalno zaključenog braka, nije dopušten sa stanovišta šerijata. Spomenuta veza bi se mogla okarakterisati kao „šubhetun-nikah“, tj. privid bračne zajednice kojim se otklanja dunjalučka sankcija predviđena za tu vrstu grijeha, ali se ne poništava sami grijeh niti se legalizira takva „bračna“ zajednica.