A+ A A-

Zekat/sadaka

Da li se repromaterijal tretira kao trgovačka roba u smislu obračuna zekata?
Da li se obračunava zekat na posuđeni novac koji prelazi nisab?
Zekat na dionice u investicionom fondu
Treba li izdvajati zekat na dječiju imovinu?
Kome dati sadekatu-l-fitr?
Da li se obračunava zekat na mehr?
Do kada se može dati sadekatu-l-fitr
Zekat na maline
Da li se sadekatu-l-fitr može dati dobrotvornoj organizaciji?
Koji je minimalni iznos za uplatu zekata
Ko je u ime porodice dužan dati sadekatu-l-fitr
Da li na ušteđevinu za ovogodišnji hadž treba izdvojiti zekat?
Kako obračunati zekat na ušteđevinu na koju je već jednom izdvajan zekat?
Obračun zekata na trgovačku robu
Da li ušteđevina za kupovinu stana podliježe zekatu?
Da li je dozvoljeno vitre dati nemuslimanu?
Da li se sadekatu-l-fitr može dati za pomoć oboljeloj djeci
Da li se daje zekat na platu?
Davanje sadake osobi koja se ne pridržava islamskih propisa
Da li obračunu zekata podliježe i ušteđevina za hadž?
Da li zekatu podliježe naslijeđena imovina
Može li plaćanje poreza državi biti zamjena za zekat?
Da li zekatu podliježu i sredstva za plaćanje školarine?
Kada počinje zekatska godina?
Da li se izdvaja zekat na naslijeđenu vikendicu?
Da li se daje zekat na kreditna sredstva?
Da li wakala štednja u BBI banci podliježe zekatu?
Da li je dozvoljeno sredstvima od kamate dati zekat na oročenu štednju?
Variranje zvanične vrijednosti nisaba i obračun zekata
Obračun zekata na dječiju ušteđevinu
Kako obračunati zekat na različite vrste zlata?
Kreditno zaduženje i obračun zekata
Izdvajanje zekata na paradajz
Pitanje o načinu obračuna zekata
Ispravan obračun zekata
Izdvajanje zekata na potraživani novac (dugovanje)
Kako obračunati zekat na ušteđevinu
Davanje zekata na naslijeđenu imovinu koja je u fazi prodaje
Firma i izdvajanje zekata
Kako obračunati iznos zekata
Davanje zekata kroz otkup duga dužnika
Zekat na med
Davanje zekata na zajedničku imovinu
Davanje zekata na posuđeni novac
Davanje zekata na „lombardni“ kredit
Kada počinje obaveza davanja zekata?
Davanje zekata i sadekatul-fitra studentima
Da li džemat ili udruženje treba dati zekat na zajedničku imovinu?
Zekat na ušteđeni novac koji nije pregodinio
Da li imovina na koju je jednom dat zekat ponovo podliježe davanju zekata?
Davanje zekata na posuđeni novac
Šta uraditi s novcem dobijenim na poklon koji dostiže vrijednost nisaba?
Davanje zekata na ušteđevinu za kupovinu stana
Da li roditelji trebaju da daju sadekatu-fitr za svoje punoljetno dijete?
Davanje zekata na novac od stipendije
Zekat na ušteđevinu za izgradnju kuće
Davanje zekata na pozajmljeni novac
Plaćanje zekata ostvarenog naknadom iz Banke
Kako obračunati zekat ako nisab varira tokom zekatske godine
Zadržavanje sredstava prikupljenih od zekata u džematu
Davanje zekata na novac ostavljen za ukop
Zekat na stan
Obračun zekata na trgovačku robu
Zekat zaostao iz ranijih godina
Raspodjela imetka iz Bejtul-mala
Davanje zekata licima koja su ugrožena poplavama i klizištima
Nisab na trgovačku robu
Nedoumice oko imovine na koju se daje zekat
Zekat na ušteđeni novac, dug i pozajmicu
Uplaćivanje zekata na račun Crvenog krsta za pomoć nastradalim u poplavama
Pitanja vezana za zekat
Davanje sadake i dogovor sa supružnikom
Izdvajanje zekjata posredstvom džemata
Da li je prioritetnije vraćati dug ili davati zekjat?
Obaveza zekata prije njegovog propisivanja
Davanje zekata na imetak koji nije pregodinio
Zekat na jetimski novac
Nezaposlena osoba i davanje zekata
Davanje zekata i povrat poreza od države
Davanje zekata i plaćanje poreza državi (PDV i sl.)
Da li imovina supruge potpada pod nisab?
Da li učenik medrese može uzeti vitre
Da li se zekat daje na ukupni godišnji prihod
Zekat na trgovačku robu
Zekat na potraživani dug
Zekat i potraživani dug
Zekat na 14 i 18 karatno zlato
Zekat na dionice
Zekat na oročenu štednju
Zekat na dječiju ušteđevinu
Kada obračunati zekat
Određivanje datuma za obračun zekata
Na koji iznos ušteđevine dati zekat
Davanje zekata kroz organiziranje iftara
Kako obračunavati zekat
Iznos nisaba za 1434. h.g.
Davanje zekata za potrebe liječenja oboljelih
Određivanje iznosa zekata
Davanje zekata u svrhu izgradnje džamije
Obračun zekata i otplaćivanje kredita
Da li trebam dati zekat iako sam kreditno zadužen?
Zekat na zajedničku imovinu
Zekat na dionice
Kome dati zekat
Nisab za zekat na med
Zekat na posuđeni novac
Davanje zekata rodbini
Zekat na oročenu štednju
Šta spada u imovinu na koju se daje zekat
Izdvajanje zekata od plate
Zavjetna sadaka
Informacije o zekatu
Sadaka od profita na oročenu štednju
Zekat na poljoprivredne proizvode
Nisab za poljoprivredne proizvode
Vrijeme davanja zekata
Zekat na novac u obrtu
Zekat na potraživani dug
Otklanjavanje vitara
Izračun zekata
Zekat za umrlu osobu
Vitre i sadekatul-fitr
Zekat na donirani novac
Odsustvo i zekat na imovinu
Zekat na novac za izgradnju kuće
Zekat na poljoprivredne proizvode
Određivanje nisaba
Davanje zekata u humanitarne svrhe
Zekat na pozajmljeni novac
Zekat na nakit
Zekat na naslijeđenu imovinu
Zekat na dječiju ušteđevinu
Zekat na prikupljeni med
Sadekatu-l-fitr na nerođeno dijete
Djeca i sadekatu-l-fitr
Doniranje materijalnih sredstava
Pomaganje siromašnoj porodici
Davanje zekata na iznajmljeni stan
Davanje zekata na zajednički stečenu ušteđevinu
Davanje zekata siromašnoj sestri
Sadaka rodbini
Utemljenost davanja zekata u Bejtul-mal
Iznos zekata
Sadekatul-fitr na nerođeno dijete
Zekat na dionice
Uzimanje procenta od prikupljenog zekata
Zekat na imovinu djeteta
Sadakai-fitr i otklanjavanje
Iznos sadekatul-fitra
Iznos imovine za zekat
Iznos i način obračuna zekata
Zekat na ušteđevinu namjenjenu za poklon
Retroaktivna obaveza zekata
Primanje sadekatul-fitra
Zekat i dug
Iznos nisaba i način obračuna Zekata
Zekat na ušteđevinu
Iznos nisaba
Izračun zekata na ušteđevinu pored kredita
Opraštanje duga kao zekat
Zekat na nedostupna sredstva
Da li dug potpada pod zekat?
Iznos zekata i sadekatul-fitra
Malodobne osobe i obaveza zekata
Uvjeti za zekat i sadekatul-fitr
Ušteđevina i kreditni dug pri obračunu Zekata
Zekat i vitre za Merhametovu kuhinju?
Davanje zekata i sadekatul-fitra
Davanje zekata za izgradnju džamije
Zekat na štednju
Davanje zekata bratu
Upotreba zekatskih sredstava
Davanje zekjata imamu
Izračunavanje zekjata
O zekjatu na platu
Zekat na štednju za hadž
Odbijanje prosjaka
Zekat za drugu osobu
Zekat za kupovinu mesdžida
O raspodjeli zekata
Zekat na pozajmljeni novac
Zekat na štednju za kuću
Zekat na kredit
Ispravnost vitara za IZ
Zekat na zlato koje se nosi
Da li sam zekatski obveznik
Obračun zekata nakon odbitka troškova
Prigovor na raspodjelu sredstava
Vitre se daju muslimanima
Dileme oko obračuna zekata
Zekat i imovina koja se zaradi i potroši
Zekat za kupovinu džamije
Ne znam kako izračunati zekat
Povrat zekata kroz poreznu prijavu
Obračunavanje zekata na zlato
Obaveznost vitara
Zekat i rate kredita
Tretman meda i poljoprivrednih proizvoda
Zekat nakon odbijenih rashoda
Zekat na vikendicu
Prioritet u davanju zekata
Nejasnoće oko zekata i vitara
Zekat i vitre sestri
Zekat na dionice i platu
Sadekatul-fitr za goste
Obaveza zekata i pored kredita
Zekat na med
Gdje uplatiti zekat
Štednja za stan i zekat
Kako obračunati zekat
Zekat za liječenje djeteta
Zekat prezaduženoj osobi
Zekat na štednju
Zekat na stanarinu
Zekat na trgovačku robu
Početak plaćanja zekata
Kada obračunati zekat
Kome dati vitre
Zakat na imovinu bez prihoda
Prosjaci
Izvještaj o sredstvima zekata
Davanje sadekatul fitra rodbini
Zekat na trgovačku robu
zekat poslije stupanja u brak
Ispravnost fonda Bejtul-mal za zekat
Je li svaki musliman zadužen zekjatom
Sadekatu-l-vitr za starog čovjeka
Obračunavanje zekata
Zekat na obrtnu robu
Davanje zekata i sadekatul fitra
Zekat na džamijski novac
Zekat na ušteđevinu i zlato
Zekat i dug
Zekat na dionice
Zekat za mektebsku nastavu
Zekat za dijete u domu
Davanje zekata za džamiju
Nisab na poljoprivredne proizvode
Plaćanja zekata za razne oblike ušteda,