A+ A A-

Nagrada od igara na sreću i otpis duga

Pitanje:

Da li je uredu i halalno trošiti,odnosno iskoristiti novac, koji se dobije kao poklon od osobe koja ga je dobila putem igara na sreću?

Da li je uredu da prihvatim otpis mog duga toj osobi, koja mi halali novac koji sam joj dugovao i dug mi pretvara u neki vid poklona, a razlog je upravo što je ta osoba dobila novčanu nagradu putem igara na sreću .

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
1. Kocka, igre na sreću, uključujući i razne igre putem SMS poruka u kojima je participacija u igri cijena poruke, i sl. nisu šerijatski dozvoljeni načini sticanja imovine. Ako neko prenebregne i zanemari šerijatsku zabranjenost takvih poslova i stekne imovinu putem tih poslova, nije mu dozvoljeno (haram je) koristiti tu imovinu za podmirenje svojih potreba. Međutim, budući da nije moguće vratiti tu imovinu (posebno kada je riječ o igrama na sreću u kojima učestvuje veliki broj učesnika) samim učesnicima, odnosno participatorima u finansiranju igara i dobitaka, valjan način oslabađanja od te imovine je da se ona daruje siromašnim osobama. Prema tome, onaj koji spada u tu kategoriju ljudi, može koristiti poklonjenu imovinu, imovinu stečenu na gore spomenuti način.
2. Ako Vas osoba oslobodi od duga, a kao razlog navede dobijanje novca u igri na sreću, nema smetnje da prihvatite to oslobađanje od duga, a dotična osoba snosi odgovornost za način sticanja svoje imovine. Ukoliko spadate u kategoriju siromašnih osoba, a dužnici obično to jesu, povjerilac koji Vas je oslobodio od duga, može zadržati stečeni dio imovine u omjeru koliko iznosi dug, ako oslobađanje duga učini s namjerom oslobađanja od nelegalno stečene imovine. U protivnom, ostaje obavezan osloboditi se te imovine unatoč oslobađanju dužnika od duga. Ako je stečena imovina u igri na sreću veća u odnosu na oprošteni dug, obaveza je taj višak u odnosu na dug podijeliti siromasima.    

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice