A+ A A-

Bedel i nagrada za obavljeni hadž

Pitanje:

Moja žena i ja smo obavili hadž, i imamo namjeru, uz Allahovu pomoć, obaviti hadž za oba roditelja. Ako ne budemo u mogućnosti da to učinimo lično angažovat ćemo bedela. Ako mi obavimo hadž za roditelja koju nagradu mi imamo za sebe kod Allaha?

Odgovor:

Jedna grupa islamskih učenjaka, pozivajući se na hadis „Ko uputi nekog na dobro djelo, ima  nagradu kao i izvršilac“, smatra da onaj ko dobrovoljno obavi hadž za drugu osobu ima nagradu kao i onaj za koga je hadž obavljen, jer ako onaj ko samo uputi na dobro djelo može imati nagradu (identičnu nagradi izvršioca djela), utoliko prije takvu nagradu zaslužuje onaj ko dobro djelo osobno uradi. Kada su pitali tabiʻina Seʻid ibn Musejjiba da li će nagradu imati onaj koji je obavio hadž ili onaj za koga je hadž obavljen, on je odgovorio: „Uzvišeni Allah će obuhvatiti njih obojicu.“ (El-Muhalla, 7/61)

Druga grupa islamskih učenjaka smatra da će nagradu hadža imati osoba za koju se obavlja hadž, a osoba koja obavlja hadž (bedel) imat će nagradu za dobročinstvo koje čini toj osobi, u Vašem slučaju to je jedan vid dobročinstva prema roditeljima. Pored toga, osoba koja obavlja hadž (bedel) imat će nagradu za dobra djela koja nisu sastavni dio obreda hadža, kao što su obavljanje namaza u Haremu i sl.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice