A+ A A-

Predbajramske aktivnosti u tešanjskim džematima

Brojne su aktivnosti u džematima na području Medžlisa IZ-e Tešanj koje se provede u ovim predbajramskim danima, a za ovu priliku izdvajamo:

Džemat Miljanovci Novi - sanacija i uređenje vakufske kuće

U nedjelju, 28.09.2014. godine, vakifi - otac i sin, Kasim i Dževad Klepić, na poziv džematskog i građevinskog odbora, posjetili gradilište na sanaciji i uređenju vakufske kuće.

Naime, privremeno nema stalnog imama u ovom džematu pa je kuća nenaseljena, što je džemat iskoristio da do dolaska novog imama izvrši potrebnu sanaciju i uređenje vakufske kuće, a što je prvi ozbiljniji zahvat na ovom objektu od njegove izgradnje 2001. godine.

Kako u džematu nisu bila obezbijeđena sredstva za izvođenje radova navedeni vakifi su izrazili želju da svojim sredstvima finansiraju ovu aktivnost i za početak radova uvakufili 5.000,00 KM.

Izvođenje radova povjereno je domaćim neimarima koji su prihvatili radove izvesti bez naknade, tako da su sredstva iskorištena za nabavku materijala.

Kada su poslovi u značajnoj mjeri urađeni rukovodstvo džemata je pozvalo vakife da posjete gradilište, što su vakifi i prihvatili i na licu mjesta se upoznali sa izvođenjem radova. Izražavajući zadovoljstvo viđenim, vakifi su odmah uplatili još 2.000,00 KM kako bi radovi do Kurban-bajrama bili završeni i novom imamu omogućeno usljevanje u uređenu vakufsku kuću.

U okviru ove akacije je uklonjen drveni pod i postavljen termoizolacioni estrih (stiropor glazura), zamijenjena dotrajala vanjska drvena stolarija novom plastičnom i unutrašnja drvenom, u svim prostorijama nanesena nova fasada, obnovljen odvod otpadnih voda, te izgrađen dvojni pomoćni objekat za potrebe imama i džemata. Ovdje svakako treba istaći da su isti vakifi već ranije za potrebe džamije u ovom džematu uvakufili 8.264,00 KM.

Džemat Raduša - asfaltiran parking u haremu džamije

U okviru projekta rekonstrukcije džamije u džematu Raduša, u subotu 27.09.2014. godine je izvršeno asfaltiranje parkinga površine oko 300 m/2. Sredstva za ove radove kao i radove rekonstrukcije džamije su prikupljena najvećim dijelom od džematlija džemata Raduša ali i drugih vakifa i donatora. Aktivnost rekonstrukcije džamije su vodili građevinski odbor na čijem čelu je hadži Fuad Šišić, i džematski odbor na čijem čelu je predsjednik hadži Fadil (Fajko) Hadžimehić i imam Ramo ef. Svrzo prof. Treba napomenuti i to da je veliki doprinos u nadzoru izvođenja svih radova dao Izudin Turkeš.

Inače asfaltiranu površinu koja služi kao parking su kupili i uvakufili džematlije ovog džemata u 2010.godini.

Džemat Trepče – akcija na rekonstrukciji vakufske kuće i uređenju mektebske učionice, uređenju i ograđivanju harema džamije, koja traje već duže vrijeme, a ovih dana je izvršeno betoniranje potpornog zida oko harema, sanacija i uređenje prostora mekteba (učionice, hodnika, mokrog čvora, predulaza) u vakufskoj kući sa pripremom za postavljanje novog namještaja u učionici. Sva aktivosti vodi rukovodstvo džemata predvođeno predsjednikom Fahrudinom Kadušićem i imamom Sulejman ef. Halilovićem.

U Džematu Bobare i Jelah novim namještajem opremljene mektebske učionice, namještajem nabavljenim iz sredstava Vjerskoprosvjetnog fonda Medžlisa IZ-e Tešanj (iz dijela sredstava zekata i sadekatu-l-fitra).

  • 0101

Predbajramske aktivnosti u tešanjskim džematima