A+ A A-

Reisu-l-ulema posjetio Gazi Husrev-begovu biblioteku

Sarajevo, 10. mart 2010. (MINA) -  U okviru priprema za preseljenje u novu zgradu Gazi Husrev-begove biblioteke, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić posjetio je danas  Gazi Husrev-begovu biblioteku i učestvovao u radu  proširenog  sastanka Upravnog odbora biblioteke koji je raspravljao o organizaciji i radu biblioteke u njenoj novoj zgradi.

Reis-GHB-2010

 Pored reisu-l-uleme, članova UO i direktora biblioteke dr. Mustafe Jahića, prisutni su bili i generalni sekretar Rijaseta IZ  Muhamed Salkić, dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Ismet Bušatlić i prof. Mehmedalija Hadžić, direktor Instituta za proučavanje tradicije Bošnjaka.

 Predsjednik UO mr. Ahmet Alibašić i direktor dr. Mustafa Jahić upoznali su prisutne o aktivnostima na izradi elaborata o unutarnjoj organizaciji i funkcioniranju biblioteke u novoj zgradi, ističući da se planira mnogo širi obim rada i aktivnosti biblioteke u novim uvjetima. Tako se osim bibliotečko-stručnog rada planira razvijanje kulturnih sadržaja, otvaranje Muzeja IZ i intenziviranje naučno-istraživačkog rada u oblastima koje se tiču građe koja se čuva u biblioteci.

Reisu-l-ulema je pohvalio i podržao aktivnosti biblioteke koje se vode u tom pravcu, sugerirajući i sam neke djelatnosti koje bi se više trebale razvijati u biblioteci zahvaljujući mnogo boljim uvjetima koje će biti u novoj zgradi.

 I ostali učesnici dali su vrijedne sugestije.

Reis-GHB-2010-1

 Reisu-l-ulema je obećao punu podršku, ličnu kao i institucija Islamske zajednice, u daljem radu Gazi Husrev-begove biblioteke, posebno naporima koje ulaže na očuvanju neprocjenjivog bogatstva njenih fondova i njihovog prezentiranja naučnoj javnosti.