A+ A A-

Reisu-l-ulema u Pakistanu

Islamabad 21. februar 2010. (MINA) - Pakistanska Ikbal akademija, u suradnji sa "Karavanom Mira", Međunarodnim islamskim univerzitetom u Islamabadu, Ikbal međunarodnim institutom za istraživanja i dijalog, te Islamskim istraživačkim institutom iz Islamabada, su organizovali predavanje reisu-l- uleme dr. Mustafe ef. Cerića na temu "Islam - religija za koju treba živjeti". Sala namjenjena za seminare, a koja se nalazi u sklopu glavne biblioteke Međunarodnog Islamskog  Univerziteta u Islamabadu je bila pretjesna za sve oni koji su željeli prisustvovati predavanju reisu-l- uleme Cerića.

 

P2050229

Fuad Nahdi, direktor londosnke organizacije Radikalni srednji put (Radical Middle Way) i organizator posjete Pakistanu  najavljuje govor reisu-l-uleme

 

Motiv posjete Pakistanu, kako je to na samom početku svog predavanja reisu-l-ulema istakao, je njegovo saosjećanje sa stradanjima Pakistanskog naroda, koji se nesumljivo nalazi na najvećem udaru terorizma danas u svijetu. U svom nadasve impresivnom obraćanju reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je u više navrata ukazivao na različite aspekte nespojivosti islama i terorizma." Sama činjenica da je Poslanik Muhamed (neka je mir i spas Božji na njega) poslat kao milost svim svjetovima govori dovljno za samu sebe" -  istakao je reisu-l-ulema Cerić.

 

P2050231

Reisu-l-ulema govori profesorima i studentima na Međunarodnom islamkom univerzitetu u Islamabadu

 

Pošto je Islam vjera ljubavi, tolerancije, nauke i prosperiteta, kao glavni zadatak današnje uleme reisu-l-ue lema dr. Mustafa Cerić vidi u ispravnom načinu prezentiranja i tumačenja islama,, te metodologije kako prezentirati islam kao religiju za koju treba znati živjeti a ne samo biti spreman život dati. „Nažalost danas u cijelom muslimanskom svijetu koji se sastoji od 57 država, postoji ne više od 500 univerziteta, dok ukupni broj univerziteta samo u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi 5758. Nijedna obrazovna institucija iz islamskog svijeta se ne nalazi na listi od 500 najpoznatijih univerziteta u svijetu. Pred tom činjenicom muslimani treba da se zamisle i da se upitaju zašto i kad su odustali od prvog i najvažnijeg principa islama, a to je edukacija kao put prema uspjehu na ovome svijetu i spasu na drugome svijetu. Protivno je islamu bilo kome, posebno djevojčicama, uskraćivati pravo na osnovno, srednje i viskoko obrazovanje. Allahov Poslanik je rekao da je stroga dužnost (farz) svakom muslimanu i muslimanki da se obrazuje! - naglasio je reisu-l-ulema Cerić.  

 

P2050236

Pakistanski ministar vakufa Sejid Kazmi govori na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu

 

Federalni ministar za vjerska pitanja i vakufe gosp. Hamid Seid Kazmi, i povrh toga što je prije par mjeseci bio lično žrtva terorističkog napada se obavezao da prisustvuje predavanju reisu-l-uleme Cerića te ugostio reisu-l-ulemu u svom domu. U svom obraćanju skupu Federalni ministar Hamid Seid Kazmi je između ostalog odao dužnu počast svim žrtvama genocida koji se desio nad bosanskim muslimanima. Također je odao visoko priznanje reisu-l-ulemi dr.  Mustafi Ceriću za njegov trud i nastojanja na promociji kulture dijaloga i dobre volje među ljudima i narodima što je najbolji način širenja poruke islama na Balkanu i šire u svijetu, te dodao:

 - Svaka pomoć na našem putu zaustavljanja nasilja i promocije kulture dijaloga je dobro došla, posebno od naše braće i prijatelja koji su prošli slična iskušenja. Vaše pismo u kojem iskazujete vaša suosjećanja prema patnjama naših sugrađana koji su žrtve nasilja te vašu posjetu doživljavamo kao znak podrške nama da ustrajemo u našoj borbi protiv nasilja svake vrste, posebno nasilja u ime islama. Islam je vjera života, vjera nade i napretka, a ne vjera smrti, beznađa i bijede. Islam je vjera prosvjetiteljstva - naglasio je federalni ministar Kazmi.

 

P2050240

Reisu-l-ulema poklanja Šerifovića Kur'an ministru Kazmiju i rektoru Islamabadskog univerziteta Fethu Maliku

 

Rektor Međunarodnog islamskog  univerziteta u Islamabadu dr. Fateh Muhamed Malik je bio domaćin  tokom cijele posjete reisu-l-uleme Cerića Međunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu koju je ocjenio kao „historijskom posjetom".

Veliki broj uglednih univerzitetskih profesora i intelektualaca je prisustvovalo predavanju reisu-l-ulem Cerića. 

 

P2050242

Pakistanski minsitar vakufa Kazmi i reisu-l-ulema sa novinarima  

 

Također, u nedjelju (21. 02. 2010) reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić se sastao sa dvadesetak islamabadskih imama i hatiba, koje se zalažu da kulturu dijaloga a protiv nasilja u ime vjere, jer to, kao što je naglasio jedan od njih: „nije u duhu učenje islama, niti je u duhu prakse Allahova Poslanika kojeg je Allah poslao kao milost svim ljudima dobre volje."

 

P2050249

Reisu-l-ulema u razgovoru sa pakistanskim ministrom vakufa Sejidom Kazmijem

 

Reisu-l-ulema Cerić je u svom podužem obraćanju pakistanskoj ulemi kazao da živimo u vrijeme velikih iskušenja za sve ljude, posebno za muslimansku ulemu na koju se gleda dvojako - sa nadom da svijet mogu učiniti boljim, ali i sa strahom da baš oni svijet čine gorim. „Ulema se mora suočiti sa tom lošom predodžbom o njima i učiniti sve kako bi pokazala da hoće, može i zna djelavota u duhu mira i tolerancije, baš onako kako nas uči naša vjera islam i baš onako kako nas je odgojio Poslanik islama Muhammed, a.s., čiji rođendan (mevlud) ovih dana muslimani obilježavaju čirom svijeta. Došao sam u Pakistan da vam pružim ruku podrške u vašoj borbi za kulturu dijaloga a protiv nasilja i terorizma. Uvjeren sam da će i svijet prepoznati vaš doprinos za mir, pomirenje i stabilnost u ovom dijelu svijeta - zaključio je reisu-l-ulema Cerić  svoje obračanje u Islamabadu pred pakistanskom ulemom.

(Autor teksta: Sejo Sušić, profesor na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Islamabadu)

 

P2060257

Reisu-l-ulema sa pakistanskom ulemom u Islamabadu

 

P2060273

Reisu-l-ulema - zajednička slika sa pakistanskom ulemom u Islamabadu