A+ A A-

Reisu-l-ulema u Parizu

 

Sarajevo, 18. mart 2010. (MINA) - Na poziv generalnog direktora UNESCO-a Irene Bokove danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić prisustvovao inauguraciji Visokog panela za mir i dijalog među kulturama, kao vodeće snage UNESCO-vog programa za ovu 2010. godina, koja je proglašena  godinom „Zbližavanja kultura".

Reis-inauguracija-Pariz

Među članovima ovog Visokog panela UNESCO-a su ličnosti kao što su Simon Veil, koja je preživjela Aušvic, zatim Kjeli Magne Bondevik, bivši premijer Norveške, Sulejman Sise (Cissé), fimski režiser sa Malija, Ester Kupersmit (Esther Coopersmith), bivši stalni predstavnik SAD-a u UN-u, Džulija Kristeva (Julia Kristeva), psihoanalist i profesor na Institutu Francuskog univerziteta i drugi.

Reis-inauguracija-Pariz-2

Cilj UNESCO-vog programa „Zbližavanje kultura" je promocija mira kroz međukulturni dijalog, odnosno međukulturno upoznavanje vjera i naroda kako bi se otklonile predrasude koje uzrokuju konflikte sa nesagledivim posljedicama. U svom inauguralnom govoru pred članovima Visokog panela za mir i dijalog među kulturama, generalni direktor UNESCO-a Irena Bokova je između ostalog rekla:

Živimo u svijetu koji je sve više prepoznatljiv kao rastuća međuovisnost u svim oblastima ljudskog života. Rezultat međusobne suradnje naših društava pruža nove mogućnosti da se osnaže veze među ljudima, narodima i kulturama na globalnom nivou. Ekonomska, okolišna i etička kriza uvećala je osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja. Kulture ne obuhvataju samo umjetnost i književnost, već stil života, sistem vrijednosti, tradicije i uvjerenja. Zahvalna sam svima vama koji ste prihvatili da budete članovi Visokog panela za mir i dijalog među kulturama UNESCO-a. Vaš pristanak da radimo zajedno i  omogućite mi da čujem vaša mišljenja o tako važnim pitanja za našu zajedničku sudbinu, ohrabri da mislim da je moguće nositi i prenositi mir u svijetu sa međukulturnim dijalogom, međuljudskim poštovanjem i međuljudskom solidarnošću - zaključila je Irena Bokov, generalni direktor UNESCO-a.

Reis-inauguracija-Pariz-1

U svom obraćanju na inauguralnom sastanku Visokog panela za mir i dijalog među kulturama UNESCO-a, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je između ostalog  rekao:

- Madam Generalna direktorice, sa zadovoljstvom sam prihvatio da  budem član ovog visokog panela za mir i dijalog među kulturama UNESCO - a zato što vjerujem u mir kao najbitniji uvjet za razvoj i opstanak čovječanstva. Mir je duhovna hrana, koju duša troši da bi živjela, kao što naše tijelo troši prirodnu hranu da bi se održalo u životu. I kao što nam je svakim danom jasnija razlika između genetičke i organske hrane za naše tijelo, tako isto sve više postajemo svjesni razlike između genetičke i organske hrane za našu dušu, za naš um i za naše srce. Stoga, kao što se vraćamo organskoj hrani, jer je zdravija od genetičke, tako isto nužno je da se vratimo organskoj hrani za našu dušu, jer je sigurnija za mir u našem srcu. Bez mira u srcu svakog čovjeka na našoj planeti neće biti mira ni u našoj kući, ni u našem gradu, ni u našoj zemlji. U biti religija i kultura su važni izvori za organsku duhovnu hranu. Ako, religija i kultura nisu organska hrana za našu dušu, onda to znači da je došlo do kontaminacije organskog bića religije i kulture, koje, u svom originalu, ne mogu biti ništa drugo već poruka mira, koja nema alternativu za razvoj i opstanak čovječanstva. Nisam vjerovao da će moj bošnjački narod u Bosni i Hercegovini u modernoj Europi doživjeti genocid nakon holokausta, ali kao što znate to se ipak dogodilo. Prošlost ne možemo promijeniti, ali možemo svi zajedno shvatiti da je svaki čovjek poštovanja vrijedan zato što u njemu živi Božanski duh, kojeg mu je Stvoritelj udahnuo i zbog toga zatražio od meleka da mu se poklone. Ako su se meleki pokloniti čovjeku, onda je jasno da i čovjek mora poštovati samoga sebe i voliti drugog čovjeka kao što voli samoga sebe. To je organska hrana za dušu, koja nema alternativu -  zaključio je reisu-l-ulema Cerić svoje izlaganje u Parizu na inauguraciji Visokog panela za mir i dijalog među kulturama UNESCO-a.